Odpovědi z dotazníku pro rodiče

Zde jsou přepsané odpovědi z dotazníku pro rodiče:

    1. Co oceňujete na
           výuce v Nové třídě

-    projektovou výuku, výuku formou zážitků (př. "staré časy" ), práce se zpětnou vazbou, sebehodnocení / sebereflexe dětí

-     klidný a nenásilný přístup

-    žádný stres v souvislosti s "písemkami", všeobecně
  se známkami, škola je tak součástí naší rodiny - přirozenou, přístup paní
  učitelky k dítěti, který dítě přirozeně rozvíjí jako osobnost,
  různorodost výuky včetně toho, že děti mohou spoustu věcí prožít

-   osobu paní učitelky Pavlíny, neznámkování, krásné velké
  prostory, práce v centrech aktivit a výlety do terénu, projektové dny,
  vedení paní Žaludové a zázemí poskytnuté panem ředitelem, oceňuji způsob
  řešení dětských konfliktů

-   samostatnost dětí, pomůcky
 

-  přátelský kolektiv, přístup k dětem, hodně
  různorodých aktivit, radost z toho, že moje dítě chodí do školy rádo

-  jiný přístup k výuce, více prožitků

-    oceňuji formu výuky, centra


 

-    individuální přístup, respektování vývoje

-   oceňuji především vztah k dětem, centra aktivit a
  následné hodnocení dětí

-   slovní hodnocení, program "ZAČÍT SPOLU" ( ranní kruh,
  centra ... ), prostor na komunikaci žák - učitel i mimo učivo - povídání si o
  situacích z běžného života ( kamarádství, šikana ... )

-    slovní hodnocení, centra aktivit, používání přístupu
  respektovat a být respektován, málo domácí přípravy, velké množství výletů,
  seminářů, exkurzí, velkým přínosem pro rodiče týdenní plány - výborný přehled

-    osobní přístup k dětem, sebehodnocení dětí,
  respektující přístup paní učitelky

-    neznámkování - slovní hodnocení, vysvědčení má pro nás
  jinou hodnotu, než kdyby na něm byly jen známky, perfektní informovanost ze
  strany tř. učitelky co se týče organizace, výuka v centrech aktivit -
  děti nesedí celý den na jednom místě, je to pestré a zábavnější + nutnost
  sebehodnocení - vystoupení před tříd

 


  

2. Co byste doporučili pro zlepšení výuky Vašich dětí?
 

-     pokračovat v tom, co je nastaveno

-    se způsobem výuky jsem maximálně spokojená, takže nic

-   jsem nadšená a nesmírně šťastná, nenapadá mě, co
  vylepšovat


-   udělala bych ještě "srubovou základnu" v lese, kde
  by se mohly učit v letních ( jarních a podzimních ) hezkých dnech, líbí
  se mi myšlenka třídního zvířátka, o jehož péči by se děti přes prázdniny
  střídaly ( aby se dalo vzít domů ), líbí se mi spolupráce mezi třídami,
  navštěvování rodičů v zaměstnání

-    občas donést učebnice domů, abychom viděli, co se učíte -
  AJ...


-    navrhuji učit se někdy venku - i když chápu, že je to
  trochu rušivé

 

-     intenzivnější výuku AJ, vícekrát týdně

-    nic mě nenapadá, protože jsem opravdu moc spokojená


 

-   tak to opravdu nevíme, ale uděláme maximum pro to,
  abychom to společně zvládli stále zlepšovat

 

-    možná víc exkurzí a "výletů" do praxe

-   snad jen trochu více výuky venku - stromy, květiny, roční
  období, zvířata apod.


  

3. V čem pro
       Vás byla přínosná třídní schůzka ve formátu: žák - rodič - učitel

 

-    příprava hodnotícího seznamu, individuální čas / možnost
  popovídat si o výuce, znalostech, potřebách....v klidu beze spěchu

 

-    v prohloubení důvěry mezi žákem a učitelem

-    pomohla mi pochopit určité věci z výuky (
  z komunikace žák - učitel ), jsem za takovou schůzku vděčná, neboť si
  myslím, že je super, že se všechny zúčastněné strany mohou vyjádřit
  v jeden okamžik a nedojde k nepochopení, bylo nesmírně dojemné
  vidět syna, jak v mé přítomnosti ten "dominantnější", jindy jsem to já a
  on.., se nechává vést, děkuji


 

-    je to konstruktivní, vidím komunikaci mezi učitelem a
  dítětem, ta společná domácí příprava na schůzku - super


 

-    že jsme mohli společně reflektovat na problémy


 

-    v individuálním přístupu, možnosti zkonzultovat
  záležitosti

-     více prostoru pro komunikaci + zpětná vazba žáka ( okamžitá  )


 

-      nformace pro všechny najednou


 

-     nemluvilo se o žákovi, ale se žákem


 

-     myslím, že je to dobrý nápad, když i dítě slyší hodnocení
  a může se zapojit do hovoru rodič - učitel


 

-    něco, co bych si přála jako dítko taky zažít, naprosto ve
  všem, nezapomenutelný zážitek pro všechny


 

-   velmi příjemná, zhodnocení školní práce, lepší komunikace
 

-   nejen úspora času, ale hlavně možnost vidět reakci dítěte
  a vše s ním na místě ( a pak i doma ) probrat bez přítomnosti "cizích"
  lidí a možnosti ponížení


 

-    individuální přístup, přesné info, možnost vyjádření
  rodiče o žákovi

 

  

4. O jaké další
       formy rodičovských setkání byste stáli

 

-    o možnost se na Vás i nadále moci obrátit i mimo Vaši
  pracovní dobu

 

-   možná snad třeba 3x do roka vyčlenit např. 1 hodinu,
  kdybychom jako rodiče mohli přijít do třídy a děti nám mohli ukázat obrázky,
  výrobky, abychom prostě mohli vstoupit do toho jejich školního světa ( např.
  před akcemi školy jako je vánoční vystoupení atd.)


 

-   líbilo by se mi celkově lepší propojení rodičů, schůzka,
  která by rodiče motivovala, aby dětem ukázali svá zaměstnání - připravili si
  pro ně nějakou přednášku, prostě i rodiče dětem ( možná by se nějaká skupina
  rodičů mohla spojit a připravit pro děti něco, co škola může těžko nabídnout,
  jen jěště nevím co

-   společně s dětmi


-  o individuální

-   nevím

-   vyhovuje mi společná třídní schůzka i schůzka rodič - žák
  - učitel, tak nejlepší je střídat to


 

-    o jakékoliv, co výlet děti + rodiče


 

-     společné akce typu hromadné slavení např. Halloweenu,
  klidně i společné výlety, aby se "semkly" celé rodiny


 

-    protože nejsou známky, 2. pololetí nevíme "JAK NA TOM
  DĚTI JSOU", takže asi krátká zpráva by mohla být ( k tomu v čem
  přidat )


 

  

5. Prosím Vás o
       jakékoliv další připomínky, které Vás napadnou:

-    více povídat v menších skupinách, popřípadě
  soukromě, o mezilidských vztazích mezi spolužáky


 

-  nic mě nenapadá


 

-    já připomínky nemám, přeji Nové třídě hodně úspěchů a
  pokračujte v této skvělé práci, moje dítě je moc spokojené a tím i já


 

-   moc si vážíme, že můžeme být součástí NOVÉ TŘÍDY a že
  můžeme chodit do školy častěji než na třídní schůzky a vidět, jak děti
  pracují


 

-       
  velký dík paní učitelce a paní zástupkyni a celému vedení
  školy, které tento projekt umožnilo


 

-    při setkávání před 1. třídou se mluvilo o tom, že budou
  děti víc ( než v ostatních třídách ) chodit do přírody, což se asi úplně
  nedaří


 

-   individuálnější přístup k DÚ, aby bylo doma
  procvičováno to, v čem je dítě "slabší" a nejen, že se úkoly "musí
  dávat", VELKÝ DÍK PANÍ UČITELCE