Centra aktivit

CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ V NOVÉ TŘÍDĚ PRACUJEME V CENTRECH AKTIVIT? Máme celkem 5 různě zaměřených center - na češtinu, čtení, matematiku, přírodovědu nebo pokusy a ...výtvarně zaměřené centrum, v každém jsou připraveny písemné pokyny k práci. Každý den děti pracují v jiném centru, během pěti dnů se vystřídají ve všech centrech. Po práci v centru - cca 30 minut - následuje prezentace, sebehodnocení a hodnocení.

CO NÁM PRÁCE V CENTRECH PŘINÁŠÍ?
Rozvíjí SAMOSTATNOST - děti mají k dispozici písemné instrukce a svoji skupinu, se mnou se radí, jen když vyčerpají všechny možnosti - zeptám se spolužáka, zeptám se celé skupiny, potom jim pomáhám otázkami.

RADOST Z MOŽNOSTI SI VYBRAT, Z PRÁCE VE SKUPINĚ

UČÍME SE ŘEŠIT SITUACE, KTERÉ PRÁCE VE SKUPINĚ PŘINÁŠÍ - různé konflikty, situaci, kdy se nedaří domluvit se, jak prosadit svůj názor, jak si říct o pozornost, jak dát prostor ostatním - dramatizací přehráváme, jak situace vypadala a jak by mohla vypadat jinak - s řešením přicházejí děti.

UČÍME SE PREZENTOVAT SVOJI PRÁCI, BEZ OBAV ZHODNOTIT, CO SE PODAŘILO, CO PŘÍŠTĚ MŮŽU ZLEPŠIT, PODPOŘIT SPOLUŽÁKY OCENĚNÍM A DÁVAT JIM DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ.